Van der Meer Accountants is één van de weinige MKB kantoren in Groningen welke een AFM vergunning heeft. Middels deze vergunning zijn wij bevoegd om een controleverklaring te verstrekken bij een onderneming welke middelgroot of groot is.
Wettelijk zijn deze ondernemingen controleplichtig:

  •  >6 mln. balanstotaal,
  • >12 mln. omzet,
  • >50 werknemers

en dan 2 van de 3 criteria, 2 jaar achtereen.

Door de routine welke wij opgebouwd hebben met de wettelijke controles en het doorlopende toezicht vanuit de AFM hierop, hebben wij veel ervaring in het (efficiënt) uitvoeren van controles. Naast de wettelijke controles voeren wij ook vrijwillige controles uit, waarbij de stichting of onderneming opdrachtgever is, of vrijwillige controles welke door een bevoegde instantie (subsidiegever) of beroepsgroep zijn voorgeschreven.

De controles worden uitgevoerd door medewerkers met jarenlange ervaring en eindverantwoordelijke accountants welke als meewerkend voorman onderdeel uitmaken van het controleteam. De betreffende controle medewerkers zijn ook betrokken bij samenstel cliënten en hierdoor gewend aan een praktische aanpak en het leveren van toegevoegde waarde.