Weinig zaken binnen een onderneming zijn zodanig kritisch als een loon- en personeelsadministratie. Loonberekeningen, en alle daarvan afgeleide afdrachten dienen perfect te zijn. Daarnaast moet strikt de hand worden gehouden aan wet- en regelgeving, waaronder CAO verplichtingen. Loonadministratie is niet statisch, doch permanent onderdeel van wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarom is het voeren van een loonadministratiepraktijk voor Van der Meer Accountants & Adviseurs een zeer serieuze aangelegenheid, waarbij aan de kwaliteit van de dienstverlening zeer hoge eisen worden gesteld. Die dienstverlening houdt belangrijk meer in dan het uitsluitend zijn van een verwerkingsmachine van looncomponenten. Binnen het kader van een intensieve dialoog met de werkgever wordt altijd gestreefd naar maximale dienstverlening. Onze opdrachtgevers zijn daarmee verzekerd van een goede organisatie van hun loonadministratie.

Onze interne loonspecialisten maken gebruik van de best denkbare software voor loonadministratie, en maken, in overleg met de opdrachtgever, maximaal gebruik van elektronisch dataverkeer. Dit levert snelheid en tijdigheid op, en voorkomt fouten in het verwerkingsproces. Vanzelfsprekend worden werkgevers voorzien van journaalposten, betaalopdrachten, signaleringslijsten etc. Eventueel kunnen werkgevers gebruik maken van online-oplossingen om hun gehele personeelsadministratie in te verwerken.

De standaard dienstverlening ten aanzien van de loonadministratie vindt plaats tegen vaste kosten, welke afhankelijk zijn van het aantal te verlonen medewerkers.