Het dienstenpakket van Van der Meer Accountants & Adviseurs is gevarieerd. Voor klanten geldt dat hun verwachtingen moeten worden waargemaakt. Het is aan ons de verstrekte opdrachten volledig, juist en tijdig uit te voeren. Daarover mogen en kunnen geen misverstanden bestaan.

Een klant verstrekt een opdracht en Van der Meer Accountants & Adviseurs aanvaardt de opdracht.

Deze aanvaarding maken wij duidelijk door de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging te doen toekomen.

In deze opdrachtbevestiging omschrijven wij de opdracht, en geven wij aan wat de verantwoordelijkheden zijn van de klant en de accountant.

Algemene voorwaarden

Van der Meer Accountants & Adviseurs levert diensten aan klanten. Ten aanzien van prestatie en beloning daarvoor bestaan regels. Deze regels zijn vastgelegd in SRA-leveringsvoorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496.

Algemene voorwaarden