De medische- en paramedische ondernemingen kenmerken zich vaak door een aantal specifieke kenmerken.
Te denken valt aan specifieke tariefstructuur van behandelingen of behandelcombinaties, de rol van zorgverzekeraars en vergoedingsystemen, BTW vraagstukken en specifieke samenwerkingsverbanden. Om te voldoen aan wet- en regelgeving en de wensen van de medische ondernemer is adequate kennis van deze bedrijfstak een must. Van der Meer Accountants & Adviseurs kent een afdeling medische- en paramedische ondernemingen welke qua omvang varieert van klein tot groot. We kennen de processen en, van groot belang, we weten hoe één en ander administratief moet worden verantwoord. Dit specialisme zetten wij graag in ten gunste van de kring van opdrachtgevers in deze sector.

Adviesgroep Medische & Vrije Beroepen in Leek maakt onderdeel uit van Van der Meer Accountants.

Adviesgroep Medische & Vrije Beroepen

 

Van der Meer Accountants is accountant van de Medische faculteitsvereniging Groningen Panacea (www.panacea.nl) en Medische Alumnivereniging Groningen Antionius Deusing (www.antoniusdeusing.nl).