Onze activiteiten richten zich op het ondersteunen en adviseren van de ondernemer om zijn bedrijfsadministratie optimaal te laten functioneren.

Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die aan de administratie worden gesteld, de mogelijkheden van de ondernemer, maximale toepassing van automatisering en de wensen tot periodiek verkrijgen van managementinformatie.

Actuele ontwikkelingen op dit terrein zijn ondermeer:

  • online administratie in samenwerking tussen cliënt en accountant;
  • uitbesteden van administratie, eventueel met uitzondering van facturatie;
  • maximaal gebruik maken van elektronische databronnen.