De transportsector is een branche met een aantal specifieke kenmerken. Denk hierbij aan:

  • tarifering;
  • dieselclausules;
  • btw en accijnzen buitenland;
  • specifieke samenwerkingsverbanden;
  • wet- en regelgeving betreffende het aanvragen of verlengen van NIWO vergunningen;
  • financieringen van vervoerseenheden zoals financial- of operational lease;
  • fiscale wet- en regelgeving binnen deze sector.

Om als ondernemer in de transportsector te kunnen voldoen aan de specifieke wet- en regelgeving, is adequate kennis van deze sector van de adviseur en accountant van deze ondernemer een eerste vereiste.

Binnen Van der Meer Accountants & Adviseurs is deze kennis gebundeld in een aparte afdeling met specialisten: de Transport AdviesGroep. Wij zijn bekend met de specifieke problematiek binnen de transportsector. Wij kunnen u hierin adviseren op diverse gebieden en we weten hoe één en ander administratief moet worden verantwoord.

Dit specialisme zetten wij graag voor u in.