Van der Meer Accountants & Adviseurs streeft altijd naar dienstverlening op maat. De uitkomsten van onze werkzaamheden voldoen uiteraard aan wet- en regelgeving, passen bij de wensen van onze opdrachtgever, en voldoen budgettair. Voor met name kleinere ondernemers betekent dit dat niet gestreefd wordt naar het samenstellen van een jaarrekening. Dit omdat vooraf wordt vastgesteld wat het doel en gebruik zal zijn van de door ons op te stellen financiële informatie. In veel gevallen blijkt een financiële bijlage bij de aangifte inkomstenbelasting ruimschoots te voldoen aan de wensen van onze opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtgever uitstekend cijfermateriaal krijgt aangeleverd, doch dat deze financiële informatie niet wordt voorzien van een samenstellingsverklaring. Daardoor is de financiële bijlage bij de aangifte inkomstenbelasting aantrekkelijk uit oogpunt van kosten. Deze op maat uitgevoerde dienstverlening is met name aantrekkelijk voor ZZP’ers, kleine eenmanszaken en bepaalde samenwerkingsverbanden (VOF).