Het SRA is een kantorenorganisatie waarbij een 370 zelfstandige accountantskantoren zijn aangesloten. Deze bij het SRA aangesloten kantoren bedienen in Nederland meer dan 50% van de MKB-markt, en is daarmee de grootste aanbieder van accountantsdiensten.

Toetreding van accountantskantoren tot het SRA is uitsluitend mogelijk wanneer men voldoet aan de door het SRA gestelde toetredingseisen, welke als zeer hoog zijn te kwalificeren. Met een zekere frequentie wordt door een onafhankelijke commissie getoetst of men nog voldoet aan de gestelde normen.

Van der Meer Accountants & Adviseurs is sinds 2000 aangesloten bij het SRA.

Het belang van het aangesloten zijn bij het SRA is groot. Naast diensten op het gebied van educatie, automatisering en HRM ontwikkelt en stimuleert het SRA belangrijke vaktechnische ontwikkelingen. Daarnaast hebben aangesloten kantoren toegang tot het geautomatiseerde kennisnet en de collegiale ondersteuning. Tevens manifesteert het SRA zich in toenemende mate als belangenbehartiger van accountantskantoren en daarbij aangesloten cliënten in politieke gremia.

Meer over het SRA:

SRA