In het kader van de WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) dienen accountantskantoren te beschikken over een vergunning om accountantscontroles te mogen uitvoeren. De door Van der Meer Accountants B.V. aangevraagde vergunning is op 29 september 2008 door de AFM verleend.