Aannemerij- en installatiebranche

De aannemerij- en installatiebranche kenmerken zich door enkele specifieke zaken waarbij registratie van materialen en uren, projectadministratie en waardering van de projecten wel de belangrijkste zijn.

Permanent actueel inzicht en kunnen volgen van kosten in relatie tot opbrengsten is essentieel voor ondernemingen in deze bedrijfstak.

Dit vraagt een goed werkende administratieve organisatie, een adequaat automatiseringsmodel en een excellent systeem van managementinformatie.

Omdat aannemers het liefst willen bouwen, en installateurs willen installeren, is het van belang dat de accountant zijn verantwoordelijkheden kent, en op basis van kennis en kunde zijn opdrachtgevers in deze bedrijfstakken met raad en daad bij staat om “grip” op de zaak te houden.

Van der Meer Accountants en Adviseurs kent de branches, en de risico’s als geen ander, en creëert voor haar cliënten de optimale omstandigheden om hun doelstellingen te realiseren.

Daarbij is bekendheid met branchespecifieke software en optimaal gebruik daarvan een belangrijk middel om de gewenste “grip” te realiseren.