Maatregelen bedrijfsleven coronavirus.

Hierbij willen wij u informeren over de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om ondernemers te helpen die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Het kabinet heeft daartoe de volgende maatregelen genomen.

Uitstel betalen belasting

Door het coronavirus zien veel bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop.

Verlaging voorlopige aanslag IB en VPB.

Hiernaast is er voor ondernemers die een lagere winst verwachten door het coronavirus de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Naar onze informatie zal de belastingdienst de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien.

Melding betalingsonmacht.

Bent u bestuurder en valt uw onderneming (of uw vereniging of stichting) onder de vennootschapsbelasting, dan moet u tijdig betalingsonmacht melden bij het niet betalen van loonheffing, omzetbelasting en heffingen bedrijfspensioenfonds en premies. Bij niet tijdige melding van betalingsonmacht kan er bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan.

Werktijdverkorting aanvragen

Naast uitstel van betaling van belasting en verlaging van voorlopige aanslag IB en VPB kunnen bedrijven ook werktijdverkorting aanvragen. Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die een vergunning hebben gekregen voor werktijdverkorting, kunnen voor de afgesproken periode een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor niet-gewerkte uren. In de praktijk krijgt het personeel het volledige loon doorbetaald, en ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.

Werktijdverkorting kan worden aangevraagd voor een bepaalde duur en onder specifieke voorwaarden. Zo moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die buiten het normale ondernemersrisico valt;
  • het is de verwachting dat er voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is;
  • er is sprake van een direct verband tussen de bijzondere situatie en de werkvermindering.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt, dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Telefoonnummer;

  • Oosterwolde, 0516-820920
  • Groningen, 050-3137040
  • Leek, 0594-580580